Podmienky súťaže:

Začiatok súťaže 01.07.2020, 08:00 hod.
Koniec súťaže 30.07.2020, 23:59 hod.

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby s bydliskom v Rakúsku, Nemecku, Luxembursku, Francúzsku, Českej republike a na Slovensku, ktoré dovŕšili 18 rokov.
Výhercovia budú vylosovaní zo všetkých účastníkov a následne ​​informovaní na Facebooku súkromnou správou. Jeden účastník môže získať iba jednu výhru. Účastníci sú zodpovední za správnosť zadaných údajov.

Výmena cien, platba v hotovosti alebo prevod tretím stranám nie je možný.
Organizátorom a zodpovedným za realizáciu súťaže je Pierre Lang Trading GmbH. Súťaž nie je spojená s Facebookom a nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná Facebookom.
Právna cesta je vylúčená.
Účasť prostredníctvom súťažných spolkov alebo automatizovaných služieb nie je povolená. Pierre Lang Trading GmbH si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu vylúčiť účastníkov zo súťaže, ak má podozrenie na manipuláciu.